Regulamin i Polityka prywatności

1.Regulamin sklepu internetowego Kuroliszka.pl

1.1.  Sprzedaż gadżetów wycinanych laserowo i drukowanych za pomocą sublimacji za pośrednictwem sklepu internetowego Kuroliszka.pl realizuje Joanna Matras z siedzibą w Olkuszu (32-300), ul. Starowiejska 131.

Sklep korzystając z osoby prawnej :

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUP”

ul. Żurawia 6/12 lok 766

00-503 Warszawa

NIP: 5213641211

 

2.1. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail : kuroliszka.kontakt@gmail.com

2.Definicje

 

2.1. CENA – wartość wyrażona w złotych polskich jaką Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za zakupiony Produkt. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

2.2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

2.3.  KLIENT– każdy podmiot, który dokonuje zamówienia w ramach Sklepu

2.4.  KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

2.5. KONTO – Usługa Elektroniczna, umożliwiająca Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności (w szczególności zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień). Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i hasła po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu.

2.6.  KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów

2.7.  LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta używany każdorazowo do logowania się na koncie

2.8.  NEWSLETTER – informacje wysyłane przez SKLEP na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, za jego wyraźną zgodą, dotyczące w szczególności Produktów i działalności Sklepu

2.9.  PRODUKT – prezentowany w Sklepie towar. Produkty w sklepie kuroliszka.pl są głównie produktami wykonywanymi na zamówienie.

2.10.  SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.kuroliszka.pl

2.11.  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki.

2.12.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są

2.13.  ZAMÓWIENIE SPECJALNE–  zamówienia i produkty, wymagające indywidualnego projektu (np. Kubek z pupilem, bądź zamówienia dla firm).

2.14.  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA (USTAWA) – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

2.15.  ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży określające w szczególności ilość i rodzaj Produktów jakie zamierza kupić Klient

 

  1. Informacje ogólne

 

3.1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3.2. Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

3.3. Na końcową kwotę do zapłaty dla Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy o którym klient jest informowany na stronach Sklepu, w trakcie składania Zamówienia, bądź w przypadku zamówienia specjalnego drogą e-mail.

3.4.  Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu w formularzu rejestracji pól z adresem poczty elektronicznej i hasłem oraz zaakceptowaniu przez Klienta niniejszego Regulaminu i kliknięciu pola „Zarejestruj”.

3.5.  Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.­

3.6.  Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta  poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.7.  Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, jednak nie służy do rezerwacji Produktów.

 

  1. Składanie zamówienia

 

4.1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą – Klientem a Sklepem.

4.2. Zamówienia składać można w sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Klient może również złożyć zamówienie telefoniczne w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 do 17.00.
4.3.  Zamówienia są realizowane w dni robocze. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia roboczego.
4.4.  Realizujemy zamówienia również spoza naszego kraju. W celu realizacji takiego zamówienia Klient zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu z obsługą sklepu celem wyceny przesyłki.
4.5. Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych. Sklep będzie kontaktował się z Klientem w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych.

4.6.  O cenie produktu klient jest informowany w opisie produktu, bądź w przypadku składaniu zamówienia specjalnego, wycenę przyślemy drogą mailową.
4.7. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu informując o tym e-mailem bądź telefonicznie, do momentu aż zamówienie trafi do fazy produkcji.
4.8.  Płatności za zakupione towary należy dokonywać na podany nr konta bankowego.

4.9.  Termin płatności wynosi 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty, zamówienie przechodzi do fazy produkcji i realizacji.

4.10.  W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

4.11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających bądź opóźniających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

4.12. Klient może kontaktować się drogą mailową bądź telefoniczną w celu zapytania o dany produkt, sklep udzieli wszelkich informacji.

4.13. W przypadku składania zamówienia specjalnego, klient powinien szczegółowo opisać jak ma wyglądać projekt, oraz podesłać niezbędne elementy jak np. logo. Projekt jest wliczony w cenę zamówienia.

4.14.  W przypadku składania zamówienia specjalnego (np. indywidualny projekt dla firm, bądź personalizowany kubek) klient dostanie projekt drogą mailową w celu jego akceptacji.

4.15.  Poprawki w otrzymanym projekcie do zamówienia specjalnego są wliczone w cenę, o ile nie będzie to zupełna zmiana koncepcji, bądź bardzo czasochłonna poprawka, wtedy klient zostanie poinformowany o cenie takiej poprawki.

4.16.  Każdy klient otrzymuje FV VAT.

 

  1. Dostawa

 

5.1. W przypadku zamówienia niestandardowego, po uzgodnieniu wytycznych zamówienia, klient zostanie poinformowany o czasie realizacji projektu ( zazwyczaj do 3 dni roboczych realizujemy projekty, jednak ze względu na ilości indywidualnych zamówień czas ten może przedłużyć się do 5 dni ), po akceptacji którego zostanie poinformowany o czasie realizacji i planowanej wysyłce.

5.2.  Do produkcji i realizacji zamówienia przechodzimy po zaksięgowaniu wpłaty, bądź podesłaniu dowodu wpłaty drogą poczty elektronicznej.

5.3.  Klient zostaje poinformowany o wysłaniu zamówienia, wraz z nr. przesyłki, którą może śledzić, za pośrednictwem stron poczty polskiej oraz kuriera DPD.

5.4.  Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je sklep Kuroliszka, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na sklep Kuroliszka.

5.5.  Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Pocztą Polską, listem poleconym piorytetowym.

5.6.  Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Aby zmienić adres dostawy na inny, należy poinformować Sklep e-mailem lub telefonicznie w jak najszybszym terminie.

5.7.  Możliwy jest odbiór osobisty towaru w siedzibie sklepu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

5.8. O cenie przesyłki produktu klient jest informowany przy składaniu zamówienia, bądź w przypadku składaniu zamówienia specjalnego, wycena zostanie przysłana e-mailem.

5.9.  Czas orientacyjny otrzymania zamówienia

Kurier DPD – ok. 2- 3 dni roboczych

Poczta Polska- ok. 3-7 dni roboczych

Należy jednak pamiętać że mogą wystąpić opóźnienia w dostawach, dlatego ważne zamówienia (np. na prezenty, akcesoria świąteczne)  prosimy składać z wyprzedzeniem czasowym.

5.10.  W czasie odbierania paczki, prosimy o sprawdzenie czy nie ma uszkodzeń mechanicznych paczki oraz jej zawartości, w obecności kuriera, listonosza (lub w placówce pocztowej).

 

  1. Reklamacja

 

6.1. Reklamacje towaru należy zgłosić przed jego wysłaniem na adres mailowy bądź telefonicznie.
6.2. Różnice między zdjęciem w sklepie, a rzeczywistym produktem nie zawsze mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. W prezentowanych produktach mogą wyniknąć różnice w wyglądzie, co jest zależne od naturalnych właściwości drewna podczas cięcia i grawerowania, oraz w przypadku produktów drukowanych sublimacją, drobnych zmian barwnych w nasyceniu, co jest normalnym zjawiskiem w tej technologii druku.

6.3.  Produkt należy starannie zapakować i odesłać listem poleconym na adres firmy Kuroliszka.

6.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad, bądź na życzenie klienta zostanie mu zwrócona równowartość ceny produktu.

6.5. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną zwrócone.

6.6. Reklamacje rozpatrywane są zazwyczaj natychmiast po otrzymaniu przesyłki z towarem.

6.7. W niektórych przypadkach, możliwe jest zgłoszenie reklamacji poprzez podesłanie zdjęć uszkodzenia drogą poczty elektronicznej.

 

  1. Zwrot

 

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

7.2. W przypadku produktów personalizowanych i zamówień specjalnych zalecamy i prosimy o rozpatrzenie ich reklamacji, gdyż towar zrobiony na zamówienie nie podlega zwrotowi.
7.3. Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego.

7.4. Klient ponosi koszt przesyłki zwracanego towaru.

7.5. Zwracany towar powinien być bezpiecznie zapakowany i odesłany na adres sklepu Kuroliszka.

7.6.  W ciągu 3 dni od otrzymania paczki, sklep zwróci klientowi należność zamówienia na podany nr. konta.

 

  1. Akcje charytatywne

 

8.1. Część produktów ze sklepu, bierze udział w akcji charytatywnej, oznacza to iż część kosztów z danego produktu ( w przypadku kubków jest to 5 zł ) jest przekazywane zbiorczo pod koniec miesiąca na konto danej fundacji, jako darowizna.

8.2. Fundacje na które prowadzimy zbiórkę mogą się zmieniać, aktualna informacja jest podana na banerze strony głównej, oraz w serwisach społecznościowych.

8.3. Kwota od produktu przekazywana na cele charytatywne, jest podana w opisie produktu.

8.4. Klient może złożyć nadpłatę na własne życzenie, zostanie ona przekazana na konto fundacji.

8.5. Między sklepem Kuroliszka a fundacją jest zawierana umowa słowna.

8.6. Fundacja na prośbę sklepu Kuroliszka podejmuje się reklamowania i nagłaśniania akcji na serwisach społecznościowych.

8.7. Na życzenie fundacji, sklep Kuroliszka może przekazać produkt na licytację charytatywną, o akcji informuje baner strony głównej, oraz informacja w serwisach społecznościowych.

 

 

  1. Promocje i konkursy

 

9.1. Sklep Kuroliszka.pl organizuje promocje stałe oraz określone w czasie.

9.2.  Z zasady wszelkie promocje i konkursy nie dotyczą produktów przecenionych oraz nie łączą się z innymi rabatami. Chyba, że reguły danej promocji stanowią inaczej.

9.3.  W przypadku promocji określonych w czasie ich warunki oraz zasady są umieszczane na banerze strony głównej oraz w serwisach społecznościowych.

9.4. Sklep Kuroliszka.pl organizuje konkursy określone w czasie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu i nagród będą umieszone na banerze strony głównej oraz w serwisach społecznościowych.

9.5. Nagrody są sponsorowane przez sklep Kuroliszka.

9.6. Koszty wysyłki nagród konkursowych są pokrywane przez sklep Kuroliszka.

 

  1. Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

10.2. Dane osobowe Kupującego, są przetwarzane wyłącznie w celu zamówienia, oraz przechowywane w celu dokumentacji sprzedaży.

10.3. W przypadku udostępnienia zdjęcia produktu personalizowanego lub z logo, w sklepie Kuroliszka.pl oraz na serwisach społecznościowych Klient zostanie wcześniej zapytany o zgodę na publikację.

10.4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

10.5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

 

  1. Przed sądowe formy dochodzenia roszczeń

 

11.1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

11.2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

11.3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

  1. Postanowienia końcowe

 

12.1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

12.2. O zmianach regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

12.3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka Prywatności

Od dnia 25 maja 2018 obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych)
(dalej: „Rozporządzenie”).
Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.
Kto jest administratorem danych?
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu 787309898., adres e-mail: kuroliszka.kontakt@gmail.com w związku z realizowaną przez Joannę Matras zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie Kuroliszka (dalej: „Fundacja”)
Jakie dane gromadzimy?

PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),
wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:
art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia) – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.
Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty elektronicznej.

JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ?:
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).
W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.
Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić usługi nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej);
Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe.
Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie),

PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:

w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Fundacją umowy w związku z działalnością ZCP o nazwie Kuroliszka, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji w związku z prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację;
w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

przekazywanie danych do Państw trzecich
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
prawo do dostępu i poprawiania danych
PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:
prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
(art. 15 Rozporządzenia),
prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
(art. 16 Rozporządzenia),
prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
do bycia zapomnianym” – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Uprawnienie to będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane w formacie elektronicznym – gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: kuroliszka.kontakt@gmail.com
W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie wniosku
o odpowiedniej treści na adres Fundacji lub złożenia go osobiście w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” (ul. Żurawia 6/12 lok. 766,
00-503 Warszawa).
PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
lub
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w art. 21 Rozporządzenia.
informacja o dobrowolności podania danych
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Fundacją, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.
informacja o zmianie celów przetwarzania danych przez administratora
Jeżeli Fundacja zdecyduje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy wszelkich innych stosownych informacji.
zgoda
Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy. Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do dostępu i poprawiania danych” niniejszego dokumentu.
Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania wskazane w lit. a)-e) powyżej.
PRAWO DO SKARGI
Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie narusza przepisy Rozporządzenia,
to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem rodo@twojstartup.pl.